KIMSWERD – Zondagmorgen omstreeks half twaalf werd brand ontdekt op het dak van een woning in de Sjoerd van Stratenstrjitte.
Omdat niet bekend was of er nog iemand in de woning bevond werd er opgeschaald naar “middelbrand”. De brandweer van Harlingen rukte hierna uit om het korps van Witmarsum te assisteren. Er bleek zich niemand meer binnen te bevinden. De brand werd met name van buitenaf bestreden. Een hoogwerker werd ingezet voor het verwijderen van dakpannen om te controleren op doorslag.
De brand is ontstaan bij de zonnepanelen op het dak. Stichting Salvage is ingelicht om de bewoners te assisteren bij het afhandelen van de schade.