HARLINGEN – Wetterskip Fryslân vervangt 217 meter van de asfaltbekleding van de Noorderpier.

De waterkering voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Vanaf de Nieuwe Visserijhaven worden de benodigde materialen per schip aangevoerd.  De dijk is tot eind september afgesloten voor bezoekers.
Foto’s Andre Wijkstra