Veel bomen gesneuveld door zomerstorm *update*

042 (Custom)

LEEUWARDEN – Door de storm die over een deel van de provincie trok hebben zaterdag veel bomen het loodje gelegd.

Op de Noorderhaven in Harlingen waaide een boom omver en raakte een auto. De brandweer heeft hem in stukken gezaagd en aan de kant gelegd. Op de Grote Bredeplaats viel op hetzelfde moment een boom tegen een winkelpand. Bij het verwijderen van de boom met behulp van een kraan sneuvelde een reclamebord.

Auto te water

In Zurich belandde een auto die stond geparkeerd op de Caspar de Roblesdijk vermoedelijk door de harde wind in de Dyksfeart. Er raakte niemand gewond. Berger C.L. International heeft de auto uit het water gehesen en afgesleept.

Omgewaaide boom versperd weg

In Pingjum ging op de hoek van de Molenlaan met de Grote Buren een boom omver, de brandweer van Witmarsum heeft hem in stukken gezaagd.

Boom valt bijna op woning

In de Prins Bernhardstraat in Harlingen dreigde een boom op een woning te vallen. De brandweer heeft hem met kettingzaag en hoogwerker en met behulp van een mobiele kraan in stukken gezaagd.

Boom verpletterd auto

Op de J.J. Hofstrjitte in Gaastmeer waaide een boom op een auto, de brandweer van Heeg heeft hem verwijderd.

Wegwaaiende campingtenten

Op Vlieland waaiden diverse tenten weg op camping Stortemelk. De brandweer werd opgeroepen om te assisteren bij het opruimen en zekeren van andere tenten. Ook op Ameland en Schiermonnikoog werd schade gemeld.

A31 afgesloten

De A31 moest ter hoogte van Dronrijp tijdelijk afgesloten worden wegens een omgewaaide boom en takken op de weg. De brandweer van Leeuwarden heeft de takken van de snelweg gehaald.

In Ried is een scheefhangende boom achter een woning door het brandweerkorps van Menaldum omgezaagd.

Bomen op woningen

Op de Poelruit in Leeuwarden waaiden twee bomen op verschillende woningen, de brandweer is langdurig bezig geweest de boel op te ruimen.

Boom beschadigd twee auto’s

Op een parkeerpleintje aan de achterkant van woningen aan de Papaverstraat viel een boom op twee geparkeerde auto’s. Brandweerlieden van post noord hebben de boom in samenwerking met gemeentewerkers in stukken gezaagd en verwijderd.

Op De Jokse viel ook een boom op een taxibus, ook deze is verwijderd. De bus raakte zwaar beschadigd.

Loshangende takken

Op de hoek van het Leechlan met de Greate Krite moesten loshangende boomtakken verwijderd worden. De brandweerkorpsen van Leeuwarden en Grou werkten samen om met behulp van een hoogwerker de takken te verwijderen.

Boom op spoor 

Ter hoogte van Tytsjerk viel een boom op de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. De brandweer van Gytsjerk heeft de boom verwijderd.

Boom over fietspad 

Op de Osingastate viel een boom die aan de waterkant stond om door de harde wind en viel over de weg en het fietspad. Brandweerlieden zijn samen met gemeentewerkers lang bezig geweest met het verwijderen van het gevaarte.

Bomen op boerderij

Aan de Nijtap in Drachten vielen drie bomen op een boerderij. Brandweer en gemeentemedewerkers zijn langdurig bezig geweest om de bomen te verwijderen.

Loods ingewaaid

Op de Morseweg waaide een loods van een bedrijf in. De schade is fors. (laatste vier foto’s) Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Overal wel wat

Stormschademeldingen waarvoor de brandweer ingezet moest worden kwamen ook uit Koudum, Makkum Terwispel, Oldeholtpade, Spanga, Balk, Wolvega, Bontebok, Hurdegaryp, Berltsum, Oudehaske, Haulerwijk, Kootstertille, Tytsjerk, Drachten, Franeker, Sint Jacobiparochie, Beetsterzwaag, Reduzum, Tjerkwerd, Nijega, Vinkega, De Westereen, Oosterzee, De Hoeve, Wier, Nijland, Boksum, Dokkum, Bolsward, Langelille, Burgum, Heerenveen, Oudega, Twijzel, Gytsjerk en Ureterp.

In vrijwel alle gevallen ging het om omgewaaide bomen. Ook gemeentewerkers hadden het er druk mee. Het opruimwerk gaat morgen verder.

Foto’s E. Brandsma, R. Kiestra, J. Talsma

033034035038040041047048050054056059063064069074076090092093

20150725131544 Wergea stormschade 220150725131544 Wergea stormschade 103103503620150726085228 morseweg

Plaats de eerste reactie op "Veel bomen gesneuveld door zomerstorm *update*"

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.

*